لینک ورود به کارگاه های ثبت نامی شما

در صورت عدم ثبت نام لینکی برای شما نمایش داده نمی شود.

کارگاه دانش آموختگان روان شناسی ورزشی، چگونه مجوز قانونی کار دریافت کنند؟

برای ورود در زمان مشخص شده روی لینک زیر کلیک نمایید.
12مهرماه 1400
لینک ورود از ساعت 17:40 فعال است.