استخدام مدیر مالی با سابقه و حرفه‌ای

جهت ارسال اطلاعات، فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم ثبت نام

به صورت 11 رقمی وارد کنید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
    فرمت مجاز: PDF | حداکثر حجم مجاز برای آپلود: 5MB