دعوت به همکاری با مجموعه ورزشی باغ غدیر

جهت ارسال اطلاعات، فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم ارسال اطلاعات

به صورت 11 رقمی وارد کنید.
مدارک مربیگری که اخذ نموده اید:
برای افزودن مورد جدید روی آیکون + کلیک کنید.
سابقه فعالیت در این رشته:
برای افزودن مورد جدید روی آیکون + کلیک کنید.
مدارک قهرمانی که در این ورزش کسب نموده اید:
برای افزودن مورد جدید روی آیکون + کلیک کنید.
سوابق مربیگری:
برای افزودن مورد جدید روی آیکون + کلیک کنید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
    فرمت مجاز: PDF | حداکثر حجم مجاز برای آپلود: 5MB