سلب مسئولیت از ما

در اپلیکیشن هوش­یار تلاش شده ­است که مشاوره­ ها توسط افراد زبده انجام شود و همه مشاوران طی یک فرایند دقیق تأیید شده­ اند. با این­ حال، مشاوره­ ها  در حد توان متخصصین، دقیق و صحیح است. بدیهی است، مسئولیت هر گونه تصمیم گیری بر عهده کاربر خواهد بود و اپلیکیشن هوش­یار و مشاوران از این لحاظ مسئولیتی نخواهند داشت.

انتشار مکالمات توسط کاربر، غیرقانونی است و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.

تمام مکالمات رد و بدل شده میان مشاور و کاربر، کاملاً محرمانه است و بدون هویت در بایگانی قرار می­گیرد و صرفاً با حکم مراجع قانونی در اختیار اشخاص ثالث قرار خواهد گرفت.

این شرایط در هر زمان از سوی هوش­یار قابل تغییر است و هر زمان که مشاور و کاربر با هر یک از موارد فوق موافقت نداشته باشند، می­توانند به استفاده از سامانه خاتمه دهند.