کارگاه مسئولیت حقوقی مربیان در ورزش

جهت شرکت در کارگاه، فرم انتهای همین صفحه را تکمیل نمایید.

برگزاری دوره به صورت
مجازی
مدت زمان برگزاری
2 ساعت (18 الی 20)

مدرس

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
- کارشناس رسمی دادگستری
- مربی و پیشکسوت ورزش
- صاحبنظر حوزه حقوق ورزشی

فرم ثبت نام

مهلت ثبت نام به اتمام رسید.