کارگاه آشنایی با راهبردهای موفقیت در پیش دفاع متمرکز دکتری

جهت شرکت در کارگاه، فرم انتهای همین صفحه را تکمیل نمایید.

برگزاری دوره به صورت
مجازی
مدت زمان برگزاری
3 ساعت (17 الی 20)

مدرس

دانشیار مدیریت ورزشی

فرم ثبت نام

مهلت ثبت نام به اتمام رسید.