محمد علی ‌طبیبی

محمد علی ‌طبیبی

دکتری

دکتر طبیبی دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی است. همچنین ایشان مدرس دانشگاه و رییس هیات بیماران خاص و پیوند اعضا شهر اصفهان هستند. ایشان سابقه بیش از ده سال آموزش و درمان در حوزه بیماری های خاص را دارا است.

مشاوران