محمد ‌کاظم‌ واعظ موسوی

محمد ‌کاظم‌ واعظ موسوی

پروفسور

پروفسور محمدکاظم واعظ موسوی بنیانگذار مشاوره روانشناسی در کمیته ملی المپیک، رییس کمیسیون مربوطه، رییس مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک است. او نویسنده/مترجم 30 کتاب در حیطه روانشناسی و بنیانگذار رشته روانشناسی ورزشی است.

مشاوران