محسن پروازی

محسن پروازی

دکتری

دکتر پروازی دانش آموخته رشته روانشناسی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مشاوره در مقطع دکتری است. ایشان دارای مدارک بین المللی روانشناسی از دانشگاه های برتر اروپا است و سابقه همکاری با تیم های ملی را داراست.

مشاوران