کارگاه دانش آموختگان روان شناسی ورزشی، چگونه مجوز قانونی کار دریافت کنند؟

جهت شرکت در کارگاه، فرم انتهای همین صفحه را تکمیل نمایید.

برگزاری دوره به صورت
مجازی
مدت زمان برگزاری
2 ساعت (18 الی 20)

مدرس

- رئیس کمیسیون روان شناسی کمیته ملی المپیک
- رئیس کمیسیون ورزش سازمان نظام روانشناسی

برا اطلاع از برگزاری دیگر کارگاه ها، به اینستاگرام هوشیار مشاور بپیوندید.

فرم ثبت نام

مهلت ثبت نام به اتمام رسید.